pronađen 721 Rezultati za: amely

 • Ezért olyanok lesznek, mint a reggeli felhõ, és mint a harmat, amely hamar tovatûnik. Mint a szérûrõl tovasodort pelyva, és mint a kéménybõl kiáramló füst. (Ozeás könyve 13, 3)

 • Hangjuk, mint a harci szekereké, amelyek a hegyek magasára hágnak; pattog, akár a lobogó tûz, amely fölemészti a tarlót, mint egy hatalmas, harcra kész nép. (Joel könyve 2, 5)

 • Mert így szól az Úr, az Isten, Izrael házához: Százan térnek vissza a városba, amely ezret küldött, s tízen térnek vissza abba, amely százat küldött. (Ámosz könyve 5, 3)

 • Ezt mutatta nekem az Úr, az Isten: Lám, az Úr, az Isten elõhívta büntetésül a tüzet, amely megemésztette a nagy mélységet, és a mezõt is fölperzselte. (Ámosz könyve 7, 4)

 • Jónás el is indult, de azért, hogy Tarsisba meneküljön az Úr színe elõl. Lement Jaffába, és talált is egy hajót, amely Tarsisba készült. Megfizette az útiköltséget, és beszállt, hogy elmenjen velük Tarsisba az Úr színe elõl. (Jónás könyve 1, 3)

 • Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jõ, mint az esõcsepp a zöldellõ mezõn: nem emberben bízik, és nem szorul az ember fiára. (Mikeás könyve 5, 6)

 • Haragomban és indulatomban bosszút állok minden népen, amely nem engedelmeskedett. (Mikeás könyve 5, 14)

 • Legeltesd botoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdõben, egy gyümölcsöskertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában! (Mikeás könyve 7, 14)

 • Nézd, most összetöröm az igát, amely rád nehezedik, és széttépem kötelékeidet. (Náhum könyve 1, 13)

 • Jaj a vérengzõ városnak, amely tele van hazugsággal és rablással, és folyvást fosztogat! (Náhum könyve 3, 1)

 • Lám, idehozom a káldeusokat, ezt a vad és kegyetlen nemzetet, amely messze földeket bejár, hogy elfoglalja mások hajlékát. (Habakuk könyve 1, 6)

 • Lovai gyorsabbak a párducnál, mérgesebbek az esti farkasnál. Lovasai özönlenek, lovasai messzirõl jönnek, repülnek, mint a sas, amely lecsap a zsákmányra. (Habakuk könyve 1, 8)


“É doce o viver e o penar para trazer benefícios aos irmãos e para tantas almas que, vertiginosamente, desejam se justificar no mal, a despeito do Bem Supremo.” São Padre Pio de Pietrelcina