pronađen 33 Rezultati za: Bárcsak

 • Szichem így szólt (Dina) apjához és testvéreihez: "Bárcsak kegyelmet találnék szemetekben. Amit követeltek tõlem, megadom. (Teremtés könyve 34, 11)

 • Mózes így válaszolt: "Tûzbe jössz miattam? Bárcsak az egész népet prófétává tenné, s kiárasztaná rájuk lelkét az Úr!" (Számok könyve 11, 29)

 • Izrael fiai mindnyájan zúgolódtak Mózes és Áron ellen, s az egész közösség ezt hajtogatta: "Bárcsak meghaltunk volna Egyiptom földjén vagy itt a pusztában! (Számok könyve 14, 2)

 • Bárcsak mindig ilyen maradna a szívük, hogy félnének, megtartanák parancsaimat és jól menne mindig a soruk nekik is, gyermekeiknek is! (Második Törvénykönyv 5, 29)

 • Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! S este azt mondod: Bárcsak reggel volna! Mert aggodalom tölti el szíved, s látod, amit saját szemeddel látnod kell. (Második Törvénykönyv 28, 67)

 • Bárcsak adná valaki kezembe ezt a népet, mert akkor kiûzném Abimeleket, és azt mondanám neki: Erõsítsd meg seregedet és szállj harcba!" (Bírák könyve 9, 29)

 • Erre azt mondta: "Bárcsak tetszésre találna szolgálód szemedben." Aztán az asszony elment útjára, evett, és az arca nem volt többé olyan, mint azelõtt. (Sámuel I. könyve 1, 18)

 • A király azonban megkérdezte a kusitától: "Jól van a fiú, Absalom?" "Bárcsak az történne uram és királyom ellenségeivel és azokkal is mind, akik a vesztedre törnek, ami a fiatalemberrel!" - válaszolta a kusita. (Sámuel II. könyve 18, 32)

 • Lányának, Sárának meg ezt mondta: "Menj csak szépen az apósodhoz! Õk most már éppen úgy szüleid, mint mi, akik életet adtunk neked. Menj békével, lányom. Mindig jót halljak rólad, amíg csak élek!" Aztán megcsókolta, és útjukra bocsátotta õket. Edna azt mondta Tóbiásnak: "Fiam és kedves testvérem, az Úr segítsen vissza, és adjon nekem olyan hosszú életet, hogy megláthassam gyermekeiteket, a tieidet meg Sára lányomét. Az Úr színe elõtt átadom neked a lányomat, hogy vigyázz rá. Ne szomorítsd meg egész életedben! Menj békében, fiam! Mostantól fogva anyád vagyok, és Sára a nõvéred. Bárcsak mindannyian boldogok lehetnénk egész életünkben." Megölelte, és örömmel elbocsátotta õket. (Tóbiás könyve 10, 12)

 • Bárcsak újra szólna hozzád az Isten, megnyitná ellened ismét a száját, (Jób könyve 11, 5)

 • Ó, bárcsak fölírná szavaim valaki, följegyezné õket egy táblára! (Jób könyve 19, 23)

 • Bárcsak újra látnám õszöm napjait, mikor Isten védte sövénnyel sátramat. (Jób könyve 29, 4)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina