pronađen 234 Rezultati za: zapovijedi

 • Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš. (Ponovljeni zakon 7, 11)

 • Držite i vršite sve zapovijedi koje vam danas nareðujem da biste živjeli i raznmožili se i da biste ušli i zaposjeli zemlju koju je Jahve pod zakletvom obeæao ocima vašim. (Ponovljeni zakon 8, 1)

 • Sjeæaj se svega puta kojim te Jahve, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih èetrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu: hoæeš li držati zapovijedi njegove ili neæeš. (Ponovljeni zakon 8, 2)

 • I drži zapovijedi Jahve, Boga svoga, hodeæi putovima njegovim i bojeæi se njega! (Ponovljeni zakon 8, 6)

 • Èuvaj se da ne zaboraviš Jahvu, Boga svoga, zanemarujuæi njegove zapovijedi, njegove uredbe i njegove zakone koje ti danas dajem. (Ponovljeni zakon 8, 11)

 • da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem. (Ponovljeni zakon 10, 13)

 • Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi. (Ponovljeni zakon 11, 1)

 • Zato držite sve zapovijedi što vam ih danas nareðujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite; (Ponovljeni zakon 11, 8)

 • Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, (Ponovljeni zakon 11, 13)

 • Ako budete vjerno držali sve ove zapovijedi koje vam nareðujem, vršili ih i ljubili Jahvu, Boga svoga, hodili svim njegovim putovima i èvrsto se priljubili uz njega, (Ponovljeni zakon 11, 22)

 • blagoslov, budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, koje vam danas dajem; (Ponovljeni zakon 11, 27)

 • a prokletstvo, ne budete li slušali zapovijedi Jahve, Boga svoga, nego saðete s puta koji vam danas odreðujem te poðete za drugim bogovima kojih niste poznavali. (Ponovljeni zakon 11, 28)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina