pronađen 1025 Rezultati za: svoga

 • [6a] egipatska ti je zemlja na raspolaganju: smjesti svoga oca i svoju braæu u najboljem kraju." (Knjiga Postanka 47, 6)

 • Josip onda dovede svoga oca Jakova faraonu. Jakov blagoslovi faraona. (Knjiga Postanka 47, 7)

 • Tako Josip nastani svoga oca i svoju braæu davši im u vlasništvo najljepši kraj egipatske zemlje, u kraju Ramsesovu, kako je faraon naredio. (Knjiga Postanka 47, 11)

 • A Josip opskrbi hranom svoga oca, svoju braæu i svu oèevu obitelj sve do najmanjega. (Knjiga Postanka 47, 12)

 • Kad je ona godina prošla, doðu k njemu i druge godine te mu reknu: "Ne možemo sakriti od svoga gospodara: novca je nestalo, blaga su veæ ustupljena gospodaru; drugo ništa ne preostaje da gospodaru ustupimo nego sebe i svoje oranice. (Knjiga Postanka 47, 18)

 • A kad se približi vrijeme Izraelu da umre, pozva svoga sina Josipa te mu reèe: "Ako mi želiš ugoditi, stavi svoju ruku pod moje stegno kao jamstvo svoje odanosti meni: nemoj me sahraniti u Egiptu! (Knjiga Postanka 47, 29)

 • Kad je Josip vidio da je njegov otac položio desnicu na Efrajimovu glavu, njegovim se oèima to uèini krivo; zato posegne za rukom svoga oca da je pomakne s Efrajimove glave na glavu Manašeovu. (Knjiga Postanka 48, 17)

 • Okupite se, èujte, sinovi Jakovljevi, èujte oca svoga Izraela! (Knjiga Postanka 49, 2)

 • Faraon odgovori: "Otiði gore i sahrani svoga oca kako si mu se zakleo." (Knjiga Postanka 50, 6)

 • Pošto je sahranio svoga oca, Josip se vrati u Egipat - on, njegova braæa i svi koji su s njim išli da mu oca pokopaju. (Knjiga Postanka 50, 14)

 • 'Ovako recite Josipu: Oprosti braæi svojoj zlo i grijeh što su onako okrutno prema tebi postupili.' Oprosti, dakle, uvredu slugama Boga svoga oca!" Na te rijeèi Josip brizne u plaè. (Knjiga Postanka 50, 17)

 • Izaðe on i sutradan te zateèe dva Hebrejca kako se tuku. "Zašto tuèeš svoga druga?" - rekne napadaèu. (Knjiga Izlaska 2, 13)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina