pronađen 597 Rezultati za: rijeèi

 • Ispiši na tom kamenju sve rijeèi ovoga Zakona: ureži ih dobro." (Ponovljeni zakon 27, 8)

 • 'Proklet bio koji ne bude držao rijeèi ovoga Zakona i vršio ih!' - I sav narod neka reèe: 'Amen!' (Ponovljeni zakon 27, 26)

 • Ni od jedne rijeèi što vam je danas nalažem nemoj odstupati ni desno ni lijevo iduæi za drugim bogovima i iskazujuæi im štovanje. (Ponovljeni zakon 28, 14)

 • Ako ne budeš držao i vršio rijeèi ovoga Zakona što su napisane u ovoj knjizi, ne poštujuæi ovo slavno i strašno Ime - Jahvu, Boga svoga - (Ponovljeni zakon 28, 58)

 • To su rijeèi Saveza što ga propisa Jahve Mojsiju da ga sklopi s Izraelcima u zemlji moapskoj, povrh Saveza što ga je s njima sklopio na Horebu. (Ponovljeni zakon 28, 69)

 • Držite i vršite rijeèi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete. (Ponovljeni zakon 29, 8)

 • Neka se nitko, èuvši rijeèi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujuæi u svome srcu: 'Bit æe mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek' povodanj utaži žeð!' (Ponovljeni zakon 29, 18)

 • Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve rijeèi ovoga Zakona. (Ponovljeni zakon 29, 28)

 • Kad te sve ove rijeèi, blagoslov i prokletstvo što ih danas preda te stavih, snaðu i ti ih uzmeš k srcu meðu svim narodima meðu koje te Jahve, Bog tvoj, bude protjerao (Ponovljeni zakon 30, 1)

 • Mojsije doðe da upravi ove rijeèi svemu Izraelu: (Ponovljeni zakon 31, 1)

 • Saberi narod - ljude, žene, djecu i došljaka što bude u tvojim gradovima - da èuju i da nauèe bojati se Jahve, Boga vašega, pa da drže i vrše sve rijeèi ovog Zakona. (Ponovljeni zakon 31, 12)

 • Kad Mojsije napisa rijeèi ovoga Zakona u knjigu, (Ponovljeni zakon 31, 24)


“Quem te agita e te atormenta é o demônio.Quem te consola é Deus”! São Padre Pio de Pietrelcina