pronađen 1320 Rezultati za: kako

 • Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumaèenje, reèe mu: "Usnuh da su mi na glavi tri bijele košare. (Knjiga Postanka 40, 16)

 • a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumaèio. (Knjiga Postanka 40, 22)

 • Kako nam ih je protumaèio, tako nam se i dogodilo: mene vratiše na moje mjesto, a onoga objesiše." (Knjiga Postanka 41, 13)

 • Zatim sam u snu vidio kako na jednoj stabljici uzraste sedam punih i lijepih klasova. (Knjiga Postanka 41, 22)

 • Kako glad bude harala zemljom, neæe se ni znati da je u zemlji bilo obilje - zbog gladi koja æe doæi - jer æe biti vrlo velika. (Knjiga Postanka 41, 31)

 • a primaèe se sedam gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. (Knjiga Postanka 41, 54)

 • No Josip im dobaci: "Onako kako sam vam veæ rekao: vi ste uhode! (Knjiga Postanka 42, 14)

 • Kako su praznili svoje vreæe, svaki naðe u vreæi svoju kesu. Opazivši to, zapadoše u strah - i oni i njihov otac. (Knjiga Postanka 42, 35)

 • Oni odgovore: "Èovjek nas je neprestano zapitkivao o nama i o našoj obitelji: 'Je li vam još živ otac? Imate li još kojega brata?' Mi smo mu odgovarali na pitanja. Kako smo mogli znati da æe reæi : 'Dovedite svoga brata!'" (Knjiga Postanka 43, 7)

 • Èovjek uèini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. (Knjiga Postanka 43, 17)

 • A moj pehar - onaj od srebra - stavi u grlo vreæe najmlaðega, zajedno s njegovim novcem za žito." On uèini kako mu je Josip naredio. (Knjiga Postanka 44, 2)

 • Èak i novac koji smo našli u svojim vreæama donijeli smo ti natrag iz zemlje kanaanske. Kako bismo onda mogli ukrasti srebra ili zlata iz kuæe tvoga gospodara! (Knjiga Postanka 44, 8)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina