pronađen 3448 Rezultati za: kad

 • Kad je Henoku bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Metušalah. (Knjiga Postanka 5, 21)

 • Kad je Metušalahu bilo sto osamdeset i sedam godina, rodi mu se Lamek. (Knjiga Postanka 5, 25)

 • Kad su Lameku bile sto osamdeset i dvije godine, rodi mu se sin. (Knjiga Postanka 5, 28)

 • Kad su se ljudi poèeli širiti po zemlji i kæeri im se narodile, (Knjiga Postanka 6, 1)

 • U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Knjiga Postanka 6, 4)

 • I kad je Bog vidio kako se zemlja iskvarila - tÓa svako se biæe na zemlji izopaèilo - (Knjiga Postanka 6, 12)

 • Noi bijaše šest stotina godina kad je potop došao na zemlju. (Knjiga Postanka 7, 6)

 • Kad je izminulo èetrdeset dana, Noa otvori prozor što ga je naèinio na korablji; (Knjiga Postanka 8, 6)

 • Jahve omirisa miris ugodni pa reèe u sebi: "Nikad više neæu zemlju u propast strovaliti zbog èovjeka, tÓa èovjeèje su misli opake od njegova poèetka; niti æu ikad više uništiti sva živa stvorenja, kako sam uèinio. (Knjiga Postanka 8, 21)

 • Sve dok zemlje bude, sjetve, žetve, studeni, vruæine, ljeta, zime, dani, noæi nikada prestati neæe." (Knjiga Postanka 8, 22)

 • Držat æu se ja svog Saveza s vama te nikada više vode potopne neæe uništiti živa biæa niti æe ikad više potop zemlju opustošiti." (Knjiga Postanka 9, 11)

 • Kad oblake nad zemlju navuèem i duga se u oblaku pokaže, (Knjiga Postanka 9, 14)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina