pronađen 1386 Rezultati za: joj

 • Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. (Treæa Ivanova poslanica 1, 2)

 • Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajednièkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. (Poslanica Jude apostola 1, 3)

 • A vi, ljubljeni, naziðujte se na presvetoj vjeri svojoj moleæi se u Duhu Svetom, (Poslanica Jude apostola 1, 20)

 • ušèuvajte se u ljubavi Božjoj, išèekujuæi milosrðe Gospodina našega Isusa Krista za vjeèni život. (Poslanica Jude apostola 1, 21)

 • u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi. (Otkrivenje 1, 16)

 • Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava." (Otkrivenje 1, 20)

 • Dadoh joj vremena za obraæenje, ali ona neæe da se obrati od bludnosti svoje. (Otkrivenje 2, 21)

 • i djecu æu joj smræu pobiti. I znat æe sve crkve: Ja sam Onaj koji istražuje bubrege i srca - i dat æu vam svakomu po djelima. (Otkrivenje 2, 23)

 • Peti anðeo zatrubi. I vidjeh: zvijezda je s neba na zemlju pala i dani su joj kljuèi zjala Bezdanova. (Otkrivenje 9, 1)

 • i zakle se Živim u vijeke vjekova, koji stvori nebo i sve što je na njemu, zemlju i sve što je na njoj, more i sve što je u njemu: "Neæe više biti vremena! (Otkrivenje 10, 6)

 • I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. (Otkrivenje 12, 1)

 • a rep mu povlaèi treæinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, èim rodi, proždre Dijete. (Otkrivenje 12, 4)


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina