pronađen 497 Rezultati za: dobro

 • Pazite dobro! Onoga dana kad vam je Jahve, Bog vaš, govorio isred ognja na Horebu, niste vidjeli nikakva lika, (Ponovljeni zakon 4, 15)

 • Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje zauvijek." (Ponovljeni zakon 4, 40)

 • Poštuj oca svoga i majku svoju, kako ti je Jahve, Bog tvoj, zapovjedio, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje. (Ponovljeni zakon 5, 16)

 • Jahve je èuo vaše rijeèi kad ste mi govorili pa mi reèe: 'Èuo sam rijeèi što ih je taj narod tebi upravio. Sve što su rekli dobro je. (Ponovljeni zakon 5, 28)

 • Slušaj, Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se razmnožiš u zemlji kojom teèe med i mlijeko, kao što ti je obeæao Jahve, Bog otaca tvojih. (Ponovljeni zakon 6, 3)

 • Èini što je pravo i dobro u oèima Jahve da ti dobro bude i da se domogneš dobre zemlje za koju se Jahve zakleo tvojim ocima (Ponovljeni zakon 6, 18)

 • da držiš Jahvine zapovijedi i njegove zakone što ti ih danas za tvoje dobro dajem. (Ponovljeni zakon 10, 13)

 • Nemojte raditi èak ni kako radimo ovdje danas - svatko što se njemu èini dobro - (Ponovljeni zakon 12, 8)

 • Ne smiješ je jesti, da bude dobro i tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad èiniš što je pravo u oèima Jahvinim. (Ponovljeni zakon 12, 25)

 • Drži i vrši sve ove naredbe što ti ih propisujem, da bude dobro zauvijek tebi i tvojim sinovima poslije tebe kad èiniš što je dobro i pravedno u oèima Jahve, Boga svoga. (Ponovljeni zakon 12, 28)

 • tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota uèinila u tvojoj sredini, (Ponovljeni zakon 13, 15)

 • samo ako budeš dobro slušao glas Jahve, Boga svoga, držeæi i vršeæi sve ove zapovijedi što ti ih danas nareðujem. (Ponovljeni zakon 15, 5)


“Você teme um homem,um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina?” São Padre Pio de Pietrelcina