pronađen 12 Rezultati za: Taršiš

 • Javanovi su opet sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. (Knjiga Postanka 10, 4)

 • Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci. (Prva knjiga Ljetopisa 1, 7)

 • Jediaelovi sinovi: Bilhan, Bilhanovi sinovi: Jeuš, Benjamin, Ahud, Kenaana, Zetan, Taršiš i Ahišahar. (Prva knjiga Ljetopisa 7, 10)

 • Kraljeve su laðe išle u Taršiš s Hiramovim slugama; svake treæe godine vraæale su se i dolazile taršiške laðe donoseæi zlato i srebro, slonovu kost, majmune i paune. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 21)

 • Udružio se s njim zato da naprave laðe i da odu u Taršiš; napravili su laðe u Esjon Geberu. (Druga knjiga Ljetopisa 20, 36)

 • Dodavahuov sin Eliezer iz Mareše prorekao je protiv Jošafata: "Buduæi da si se udružio s Ahazjom, Jahve æe razoriti tvoja djela." Laðe su se razbile i nisu mogle otploviti u Taršiš. (Druga knjiga Ljetopisa 20, 37)

 • Najbliži su mu bili Karsena, Šetar, Admata, Taršiš, Mares, Marsena i Memukan, sedam knezova Perzije i Medije. Oni su smjeli gledati kraljevo lice i zauzimali su najistaknutija mjesta u kraljevstvu. (Estera 1, 14)

 • Otplovite u Taršiš, kukajte, stanovnici primorja. (Izaija 23, 6)

 • Postavit æu im znak i poslat æu preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan - k dalekim otocima koji nisu èuli glasa o meni ni vidjeli moje Slave - i oni æe naviještati Slavu moju narodima. (Izaija 66, 19)

 • Zbog bogatstva tvoga golemog èak i Taršiš s tobom trgovaše, plaæajuæi srebrom i gvožðem, olovom i kositrom trg tvoj. (Ezekiel 27, 12)

 • A Jona ustade da pobjegne u Taršiš, daleko od Jahve. Siðe u Jafu i naðe laðu što je plovila u Taršiš. Plati vozarinu i ukrca se da otplovi s njima u Taršiš, daleko od Jahve. (Jona 1, 3)

 • I ovako se pomoli Jahvi: "Ah, Jahve, nisam li ja to slutio dok još u svojoj zemlji bijah? Zato sam htio prije pobjeæi u Taršiš; jer znao sam da si ti Bog milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat milosrðem i da se nad nesreæom brzo sažališ. (Jona 4, 2)


“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina