pronađen 121 Rezultati za: Gospodinu

 • Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!" (Evanðelje po Luki 4, 8)

 • i posla ih Gospodinu da ga pitaju: "Jesi li ti Onaj koji ima doæi ili drugoga da èekamo?" (Evanðelje po Luki 7, 19)

 • A Zakej usta i reèe Gospodinu: "Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u èemu prevario, vraæam èetverostruko." (Evanðelje po Luki 19, 8)

 • Upita li vas tko: 'Zašto driješite?', ovako recite: 'Gospodinu treba.'" (Evanðelje po Luki 19, 31)

 • Oni odgovore: "Gospodinu treba." (Evanðelje po Luki 19, 34)

 • Ta sam David veli u Knjizi psalama: Reèe Gospod Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna (Evanðelje po Luki 20, 42)

 • Ta David nije bio uznesen na nebesa, a veli: Reèe Gospodin Gospodinu mojemu: 'Sjedi mi zdesna' (Djela apostolska 2, 34)

 • I sve se više poveæavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu (Djela apostolska 5, 14)

 • Vidješe to svi žitelji Lide i Šarona te se obratiše Gospodinu. (Djela apostolska 9, 35)

 • Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu. (Djela apostolska 11, 21)

 • Ta bijaše to muž èestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu. (Djela apostolska 11, 24)

 • Oni se ipak zadržaše duže vremena, smjeli u Gospodinu koji je svjedoèio za Rijeè milosti svoje, davao da se po njihovim rukama dogaðaju znamenja i èudesa. (Djela apostolska 14, 3)


“Quando a videira se separa da estaca que a sustenta, cai, e ao ficar na terra apodrece com todos os cachos que possui. Alerta, portanto, o demônio não dorme!” São Padre Pio de Pietrelcina