pronađen 27 Rezultati za: Bezbožnik

 • I to je veæ zalog mojega spasenja, jer bezbožnik preda nj ne može stupiti. (Knjiga o Jobu 13, 16)
 • Kada bezbožnik Bogu svome kaže: 'Zavedoše me, više griješit neæu. (Knjiga o Jobu 34, 31)

 • Obijesni bezbožnik jadnika goni, u zamke ga hvata koje mu postavi. (Psalmi 10, 2)

 • Bezbožnik se pohlepom hvali, $NUN lakomac psuje i Jahvu prezire. (Psalmi 10, 3)

 • Bezbožnik zbori u obijesti svojoj: "Ne, istrage nema! TÓa ni Boga nema!" I u tome sva mu je misao. (Psalmi 10, 4)

 • Zašto da bezbožnik prezire Boga, zašto da kaže u srcu: "Neæe kazniti!" $REŠ (Psalmi 10, 13)

 • Bezbožnik smišlja zlo pravedniku i zubima škrguæe na njega. (Psalmi 37, 12)
 • Bezbožnik zaima, ali ne vraæa, pravednik se sažaljeva i daje. (Psalmi 37, 21)

 • Bezbožnik vreba pravednoga i smišlja da ga usmrti. (Psalmi 37, 32)

 • Odluèio sam: "Èuvat æu put svoj da ne zgriješim jezikom; usta æu svoja zauzdati dokle god preda mnom bude bezbožnik." (Psalmi 39, 2)

 • Ljutito æe to gledati bezbožnik, $ŠIN škrgutat æe zubima i venuti, $TAU propast æe želja opakih. (Psalmi 112, 10)

 • Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem. (Mudre izreke 11, 9)
“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina