pronađen 627 Rezultati za: èovjek

 • nadalje, kad tko nepromišljeno izusti zakletvu na dobro ili zlo - na što se veæ èovjek nepromišljeno zaklinje - i toga ne bude svjestan, onda, kad dozna, biva odgovoran; (Levitski zakonik 5, 4)

 • ili, naðe li što je bilo izgubljeno pa slaže i krivo se zakune u bilo kojem grijehu što ga èovjek može uèiniti; (Levitski zakonik 5, 22)

 • Ali ako se èir promijeni u bijelo, neka èovjek doðe k sveæeniku. (Levitski zakonik 13, 16)

 • i ondje gdje je bio èir pojavi se bjelkasta oteklina ili mjesto izblijedi i postane bjelkasto, ili izbije bijelocrvenkasta pjega, neka se taj èovjek pokaže sveæeniku. (Levitski zakonik 13, 19)

 • èovjek se ogubavio, neèist je. Sveæenik ga mora proglasiti neèistim - guba mu je na glavi." (Levitski zakonik 13, 44)

 • "Govorite Izraelcima i kažite im: 'Kad koji èovjek imadne izljev iz svoga tijela, njegov je izljev neèist. (Levitski zakonik 15, 2)

 • Kad èovjek imadne sjemeni izljev, neka u vodi okupa cijelo svoje tijelo i ostane neèistim do veèeri. (Levitski zakonik 15, 16)

 • Ako koji èovjek s njom legne, njezina neèistoæa za nj prianja, pa neka je neèist sedam dana. Svaka postelja na koju on legne neka je neèista. (Levitski zakonik 15, 24)

 • Èovjek koji poèini preljub sa ženom svoga susjeda neka se kazni smræu - i preljubnik i preljubnica. (Levitski zakonik 20, 10)

 • Èovjek koji bi legao sa ženom svoga oca - otkrio bi golotinju svoga oca - neka se oboje kazne smræu, krv njihova neka padne na njih. (Levitski zakonik 20, 11)

 • Èovjek koji se oženi kæerju i njezinom majkom - krajnja je to pokvarenost! - neka se u vatri spali i on i one, da meðu vama ne bude pokvarenosti. (Levitski zakonik 20, 14)

 • Èovjek koji bi spolno opæio sa životinjom ima se smaknuti. Životinju ubijte! (Levitski zakonik 20, 15)


“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina