pronađen 627 Rezultati za: èovjek

 • Kad su djeèaci odrasli, Ezav postane vješt lovac, èovjek pustare. Jakov je bio èovjek krotak i boravio je u šatorima. (Knjiga Postanka 25, 27)

 • te je èovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat. (Knjiga Postanka 26, 13)

 • Èovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad. (Knjiga Postanka 30, 43)

 • Jakov ostane sam. I neki se èovjek rvao s njim dok nije zora svanula. (Knjiga Postanka 32, 25)

 • Neki èovjek naðe ga gdje luta poljem pa ga upita: "Što tražiš?" (Knjiga Postanka 37, 15)

 • A èovjek reèe: "Odavde su otišli. Èuo sam ih gdje govore: 'Hajdemo u Dotan.'" Tako Josip ode za svojom braæom i naðe ih u Dotanu. (Knjiga Postanka 37, 17)

 • Treæi im dan reèe Josip: "Izvršite to, i ostat æete na životu, jer sam ja èovjek bogobojazan. (Knjiga Postanka 42, 18)

 • "Èovjek koji je gospodar one zemlje", rekoše, "oštro nam je govorio i optužio nas kao uhode. (Knjiga Postanka 42, 30)

 • Ali èovjek koji je gospodar one zemlje reèe nam: 'Ovim æu doznati da ste pošteni ljudi: ostavite jednoga brata kod mene, a vi ostali uzmite što vam treba za izgladnjele domove, pa idite. (Knjiga Postanka 42, 33)

 • Nato æe mu Juda: "Onaj nam je èovjek jasno rekao: 'Ne smijete preda me ako vaš brat ne bude s vama.' (Knjiga Postanka 43, 3)

 • Oni odgovore: "Èovjek nas je neprestano zapitkivao o nama i o našoj obitelji: 'Je li vam još živ otac? Imate li još kojega brata?' Mi smo mu odgovarali na pitanja. Kako smo mogli znati da æe reæi : 'Dovedite svoga brata!'" (Knjiga Postanka 43, 7)

 • Èovjek uèini kako je Josip rekao i povede ljude u Josipov dom. (Knjiga Postanka 43, 17)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina