pronađen 86 Rezultati za: winien

 • Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. (Księga Wyjścia 12, 19)

 • Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. (Księga Wyjścia 18, 20)

 • Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą. Człowiek ani bydlę nie może być zachowane przy życiu. Gdy zaś zagrzmi trąba, wtedy niech podejdą pod górę. (Księga Wyjścia 19, 13)

 • Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam być śmiercią ukarany. (Księga Wyjścia 21, 12)

 • Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 15)

 • Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w jego ręku, winien być ukarany śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 16)

 • Kto by złorzeczył ojcu albo matce, winien być ukarany śmiercią. (Księga Wyjścia 21, 17)

 • Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. (Księga Wyjścia 21, 20)

 • Jeśliby ktoś uderzył niewolnika lub niewolnicę w oko i spowodował jego utratę, winien za oko obdarzyć ich wolnością. (Księga Wyjścia 21, 26)

 • Również gdyby wybił ząb niewolnikowi swemu lub niewolnicy, winien za ząb uczynić ich wolnymi. (Księga Wyjścia 21, 27)

 • Gdy jednak wół bódł i dawniej, i zwracano uwagę na to właścicielowi, a on go nie pilnował, tak iż wół zabiłby mężczyznę lub kobietę, to nie tylko wół winien być ukamienowany, ale też i właściciel jego winien ponieść śmierć. (Księga Wyjścia 21, 29)

 • Gdyby zaś nałożono mu zapłatę, to winien za swoje życie dać taki okup, jaki mu nałożą. (Księga Wyjścia 21, 30)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina