pronađen 93 Rezultati za: siedmiu

 • Wszystkich ludzi znacznych w liczbie siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu. (2 Księga Królewska 24, 16)

 • Synowie Elioenaja: Hodawiasz, Eliaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, siedmiu. (1 Księga Kronik 3, 24)

 • Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu. (1 Księga Kronik 5, 13)

 • Pod ich rozkazami było wojsko złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset ludzi wyćwiczonych do walki, pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. (2 Księga Kronik 26, 13)

 • synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; (Księga Ezdrasza 2, 38)

 • Albowiem przez króla i jego siedmiu radców jesteś wysłany, by na podstawie Prawa Boga twego, które posiadasz, zbadać stosunki w Judzie i w Jerozolimie (Księga Ezdrasza 7, 14)

 • synów Adonikama - sześćset sześćdziesięciu siedmiu; (Księga Nehemiasza 7, 18)

 • synów Bigwaja - dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu; (Księga Nehemiasza 7, 19)

 • synów Paszchura - tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu; (Księga Nehemiasza 7, 41)

 • że była ona wydana za siedmiu mężów, których zabił zły duch Asmodeusz, zanim była razem z nimi, jak to jest właściwe dla żon. Służąca mówiła do niej: To ty zabijasz swoich mężów. Oto już za siedmiu byłaś wydana i od żadnego nie otrzymałaś imienia. (Księga Tobiasza 3, 8)

 • Nie splamiłam mojego imienia ani imienia mojego ojca w kraju mojej niewoli. Jestem jedyną córką mojego ojca i nie ma on innego dziecka, które by po nim dziedziczyło, ani nie ma on bliskiego po sobie, ani nie zostaje mu żaden rodak, dla którego miałabym siebie zachować jako przyszłą żonę. Już siedmiu mężów straciłam, na cóż miałabym żyć dłużej? A jeśli nie podoba Ci się odebrać mi życia, to wysłuchaj, Panie, jak mi ubliżają. (Księga Tobiasza 3, 15)

 • A Tobiasz w odpowiedzi rzekł Rafałowi: Bracie Azariaszu, ja słyszałem, że ona była wydawana już za siedmiu mężów i że oni zmarli w swych komnatach małżeńskich tej nocy, kiedy zbliżali się do niej. Słyszałem także, jak niektórzy mówili, że zabija ich demon. (Księga Tobiasza 6, 14)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina