pronađen 11 Rezultati za: oburzenia

 • Od gniewu Boga on ginie, upada od gniewu Jego oburzenia: (Księga Hioba 4, 9)

 • Odnów nas, Boże, nasz Zbawco, i zaniechaj Twego oburzenia na nas! (Księga Psalmów 85, 5)

 • Któż potrafi zważyć ogrom Twojego gniewu i kto może doświadczyć mocy Twego oburzenia? (Księga Psalmów 90, 11)

 • na skutek oburzenia Twego i zapalczywości, boś Ty mnie podniósł i obalił. (Księga Psalmów 102, 11)

 • Dlatego niebiosa się poruszą i ziemia się wstrząśnie w posadach, na skutek oburzenia Pana Zastępów, gdy rozgorzeje gniew Jego. (Księga Izajasza 13, 13)

 • Bo Pan kipi gniewem na wszystkich pogan i wrze z oburzenia na wszystkie ich wojska. Przeznaczył je na zagładę, na rzeź je wydał. (Księga Izajasza 34, 2)

 • Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla Mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano, aż do dziś, przeto muszę je usunąć sprzed mojego oblicza, (Księga Jeremiasza 32, 31)

 • Oto zgromadzę ich ze wszystkich krajów, do których ich wypędziłem w przystępie gniewu i wielkiego oburzenia. Sprowadzę ich na to miejsce i pozwolę im mieszkać bezpiecznie. (Księga Jeremiasza 32, 37)

 • Przeto tak mówi Pan Bóg: W zapalczywości mojej sprowadzę wicher gwałtowny, spadnie deszcz ulewny na skutek mojego gniewu i grad na skutek mego oburzenia, by wszystko zniszczyć. (Księga Ezechiela 13, 13)

 • Wykonam pomstę moją na Edomie rękami ludu mojego izraelskiego. Postąpię z Edomem według mego oburzenia i gniewu, aby poznali moją pomstę - wyrocznia Pana Boga. (Księga Ezechiela 25, 14)

 • dlatego - na moje życie! - wyrocznia Pana Boga - postąpię z tobą według mego gniewu i mego oburzenia, tak jak ty postępowałaś w swojej nienawiści względem nich. I objawię się tobie przez to, że cię osądzę. (Księga Ezechiela 35, 11)


“O demônio é forte com quem o teme, mas é fraco com quem o despreza.” São Padre Pio de Pietrelcina