pronađen 402 Rezultati za: Następnie

 • Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg. (Księga Rodzaju 5, 24)

 • Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. (Księga Wyjścia 16, 1)

 • Następnie Mojżesz powiedział do nich: Niechaj nikt nie pozostawia nic z tego do następnego rana. (Księga Wyjścia 16, 19)

 • Następnie Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary biesiadne. Aaron i wszyscy starsi z Izraela przyszli i brali udział z teściem Mojżesza w uczcie przed Bogiem. (Księga Wyjścia 18, 12)

 • Następnie Mojżesz odprawił teścia, który udał się do swego kraju. (Księga Wyjścia 18, 27)

 • Uczynisz następnie cztery pierścienie złote i przyprawisz je do czterech końców, gdzie się znajdują jego nogi. (Księga Wyjścia 25, 26)

 • Następnie uczynisz nakrycie przybytku z koziej sierści, a uczynisz je z jedenastu mniejszych nakryć. (Księga Wyjścia 26, 7)

 • Następnie zbudujesz dziedziniec przybytku. Zasłony dziedzińca z kręconego bisioru po stronie południowej będą sto łokci długie, (Księga Wyjścia 27, 9)

 • Następnie weźmiesz olej do namaszczenia i wylejesz go na jego głowę, i namaścisz go. (Księga Wyjścia 29, 7)

 • Weźmiesz następnie pierwszego barana, i położą Aaron i synowie jego ręce na głowie tego barana. (Księga Wyjścia 29, 15)

 • Tak przemówił następnie Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów: Oto co nakazał Pan mówiąc: (Księga Wyjścia 35, 4)

 • Następnie wezwał Mojżesz Besaleela, Oholiaba i wszystkich biegłych w rzemiośle, których serce obdarzył Pan mądrością, wszystkich tych, których serce skłaniało, aby pójść do pracy nad wykonaniem dzieła. (Księga Wyjścia 36, 2)


“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina