pronađen 719 Rezultati za: regelui

 • Ionatán şi Ahimáaţ stăteau la En-Róghel. Slujnica venea şi le aducea ştiri, iar ei mergeau şi-i povesteau regelui Davíd; căci nu puteau să se arate intrând în cetate. (Cartea a doua a lui Samuél 17, 17)

 • După plecarea lor, [Ahimáaţ şi Ionatán] au ieşit din fântână şi au mers să-i spună regelui Davíd. I-au zis lui Davíd: „Ridicaţi-vă şi treceţi repede apa, căci aşa l-a sfătuit Ahitófel [pe Absalóm] împotriva voastră!”. (Cartea a doua a lui Samuél 17, 21)

 • Dar omul acela i-a zis lui Ióab: „Chiar dacă aş cântări în mâna mea o mie de [sícli] de argint, nu mi-aş întinde mâna spre fiul regelui; căci în auzul nostru a poruncit regele ţie, lui Abişái şi lui Itái, zicând: «Cruţaţi-mi-l pe fiul meu Absalóm!». (Cartea a doua a lui Samuél 18, 12)

 • Şi dacă aş fi făcut ceva cu viclenie împotriva vieţii lui, nu ar fi rămas ascuns nimic regelui, iar tu ai fi stat departe de mine”. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 13)

 • Ahimáaţ, fiul lui Sadóc, a zis: „Voi fugi să duc vestea bună regelui, că Domnul l-a scăpat din mâna duşmanilor săi”. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 19)

 • Ióab i-a zis: „Nu vei duce tu veste bună astăzi! O vei duce într-o altă zi! Astăzi nu o vei duce pentru că fiul regelui a murit”. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 20)

 • Ióab i-a zis lui Cúşi: „Du-te şi povesteşte-i regelui ce ai văzut!”. Cúşi s-a închinat [înaintea] lui Ióab şi a alergat. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 21)

 • Străjerul a strigat şi i-a dat de ştire regelui. Regele a zis: „Dacă este singur, aduce veşti bune”. Iar [omul acela] se apropia din ce în ce mai mult. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 25)

 • Ahimáaţ a strigat şi i-a zis regelui: „Sănătate!”. S-a închinat [înaintea] regelui cu faţa până la pământ şi a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul tău, care i-a oprit pe cei care şi-au ridicat mâinile împotriva stăpânului nostru, regele!”. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 28)

 • Regele a zis: „Îi este bine tânărului Absalóm?”. Ahimáaţ a răspuns: „Am văzut o mare mulţime când ne-a trimis Ióab pe slujitorul regelui şi pe mine, slujitorul tău: dar nu ştiu ce era”. (Cartea a doua a lui Samuél 18, 29)

 • Atunci regele s-a ridicat şi a stat la poartă. Au spus întregului popor: „Iată, regele stă la poartă!”. Tot poporul a venit înaintea regelui, iar Israél a fugit fiecare la cortul lui. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 9)

 • [Davíd] a înmuiat inima tuturor oamenilor din Iúda ca [inima] unui singur om. Ei au trimis [să-i spună] regelui: „Întoarceţi-vă tu şi toţi slujitorii tăi!”. (Cartea a doua a lui Samuél 19, 15)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina