pronađen 231 Rezultati za: lumină

 • Căci oricine face [fapte] rele urăşte lumina şi nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. (Evanghelia după sf. Ioan 3, 20)

 • Însă oricine face adevărul vine la lumină ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu”. (Evanghelia după sf. Ioan 3, 21)

 • El era făclia care arde şi luminează, iar voi aţi voit să vă bucuraţi un ceas la lumina lui. (Evanghelia după sf. Ioan 5, 35)

 • Isus le-a vorbit din nou: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina vieţii”. (Evanghelia după sf. Ioan 8, 12)

 • Cât timp sunt în lume, eu sunt lumina lumii”. (Evanghelia după sf. Ioan 9, 5)

 • Isus a răspuns: „Oare nu sunt douăsprezece ore într-o zi? Dacă cineva umblă în timpul zilei, nu se poticneşte, pentru că vede lumina acestei lumi. (Evanghelia după sf. Ioan 11, 9)

 • Însă dacă cineva umblă în timpul nopţii, se poticneşte, pentru că lumina nu este în el”. (Evanghelia după sf. Ioan 11, 10)

 • Dar Isus le-a zis: „Încă puţin timp mai este lumina cu voi. Umblaţi cât timp aveţi lumina ca să nu vă prindă întunericul! Cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. (Evanghelia după sf. Ioan 12, 35)

 • Cât timp aveţi lumina, credeţi în lumină ca să deveniţi fiii luminii!”. Isus a spus acestea şi, plecând, s-a ascuns de ei. (Evanghelia după sf. Ioan 12, 36)

 • Eu, lumina, am venit în lume pentru ca oricine crede în mine să nu rămână în întuneric. (Evanghelia după sf. Ioan 12, 46)

 • Şi, în timpul călătoriei, pe când se apropia de Damásc, dintr-odată l-a învăluit o lumină din cer. (Faptele Apostolilor 9, 3)

 • Și iată că un înger al Domnului a venit la el şi o lumină a strălucit în încăpere! [Îngerul], lovindu-l în coastă pe Petru, l-a trezit şi i-a zis: „Scoală-te în grabă!”. Iar lanţurile i-au căzut de la mâini. (Faptele Apostolilor 12, 7)


“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina