pronađen 1575 Rezultati za: fiii

 • Căci eu sunt Domnul și nu mă schimb, iar voi sunteți fiii lui Iacób, și nu ați dispărut. (Cartea profetului Malahía 3, 6)

 • Fericiţi făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiţi fiii lui Dumnezeu! (Evanghelia după sf. Matei 5, 9)

 • ca să deveniţi fiii Tatălui vostru care este în ceruri, care face să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi! (Evanghelia după sf. Matei 5, 45)

 • iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul din afară. Acolo va fi plânset şi scrâşnirea dinţilor”. (Evanghelia după sf. Matei 8, 12)

 • Şi dacă eu scot diavolii cu Béelzebul, fiii voştri cu cine îi scot? De aceea, ei vor fi judecătorii voştri. (Evanghelia după sf. Matei 12, 27)

 • Ogorul este lumea, sămânţa cea bună sunt fiii împărăţiei. Neghina sunt fiii Celui Rău. (Evanghelia după sf. Matei 13, 38)

 • El a spus: „Da!”. Venind în casă, Isus i-a luat-o înainte, spunând: „Símon, ce crezi, regii de pe pământ de la cine iau taxa sau tributul: de la fiii lor sau de la străini?”. (Evanghelia după sf. Matei 17, 25)

 • Când el a spus: „De la străini”, Isus i-a zis: „Aşadar, fiii sunt scutiţi. (Evanghelia după sf. Matei 17, 26)

 • (Mc 10,35-40) Atunci, s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedéu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva. (Evanghelia după sf. Matei 20, 20)

  Mc 10,35-40) Atunci, s-a apropiat de el mama fiilor lui Zebedéu cu fiii ei, s-a prosternat înaintea lui ca să-i ceară ceva.">
 • Astfel, voi înşivă daţi mărturie împotriva voastră că sunteţi fiii celor ce au ucis profeţii. (Evanghelia după sf. Matei 23, 31)

 • Atunci s-a împlinit ceea ce a fost spus prin Ieremía profetul, care zice: «Şi au luat treizeci de arginţi, preţul celui vândut, care a fost stabilit de fiii lui Israél (Evanghelia după sf. Matei 27, 9)

 • Iacób, [fiul] lui Zebedéu, şi Ioan, fratele lui Iacób, cărora le-a pus numele de Boanérges, care înseamnă fiii tunetului. (Evanghelia după sf. Marcu 3, 17)


“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina