pronađen 1152 Rezultati za: erau

 • După ce au ieşit din cetate, nu erau departe când Iosíf a spus către mai-marele casei sale: „Scoală-te şi urmăreşte-i pe oamenii aceia şi, când îi vei ajunge, spune-le: «De ce aţi răsplătit binele cu rău? (Cartea Genezei 44, 4)

 • Iosíf le-a spus fraţilor săi: „Eu sunt Iosíf. Mai trăieşte tatăl meu?”. Dar fraţii lui nu au fost în stare să-i răspundă, aşa erau de înspăimântaţi de fața lui. (Cartea Genezei 45, 3)

 • Aceştia sunt fiii pe care Léa i-a născut lui Iacób în Padán-Arám, precum şi pe Diná, fiica sa. Toţi, fii şi fiice, erau treizeci şi trei de suflete. (Cartea Genezei 46, 15)

 • Şi fiii lui Iosíf care i se născuseră în Egipt erau două suflete. Toate sufletele din casa lui Iacób care au venit în Egipt erau şaptezeci. (Cartea Genezei 46, 27)

 • Iosíf a zis fraţilor săi şi casei tatălui său: „Voi merge, îi voi face cunoscut lui Faraón şi-i voi spune: «Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara Canaán, au venit la mine. (Cartea Genezei 46, 31)

 • Nu mai era pâine în toată ţara, căci foametea era foarte grea; ţara Egiptului şi ţara Canaán erau epuizate din pricina foametei. (Cartea Genezei 47, 13)

 • Ochii lui Israél erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. [Iosíf] i-a apropiat de el; el i-a sărutat şi i-a îmbrăţişat. (Cartea Genezei 48, 10)

 • Toate sufletele ieșite din coapsele lui Iacób erau şaptezeci de suflete. Iosíf era [deja] în Egipt. (Cartea Exodului 1, 5)

 • Supraveghetorii îi zoreau, zicând: ,,Terminaţi lucrul vostru zi de zi ca atunci când erau paie!”. (Cartea Exodului 5, 13)

 • Peştii care erau în Fluviu au murit şi Fluviul s-a împuţit, aşa încât egipténii nu mai puteau să bea apă din Fluviu. Era sânge în toată ţara Egiptului. (Cartea Exodului 7, 21)

 • Magii n-au putut să stea înaintea lui Moise din cauza bubelor, căci bubele erau pe magi şi pe toţi egipténii. (Cartea Exodului 9, 11)

 • Numai în ţinutul Goşén, unde erau fiii lui Israél, n-a fost grindină. (Cartea Exodului 9, 26)


“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina