pronađen 395 Rezultati za: drept

 • Aceasta este descendenţa lui Nóe. Nóe era un om drept şi neprihănit între cei din generaţia sa: Nóe umbla cu Dumnezeu. (Cartea Genezei 6, 9)

 • Domnul i-a spus lui Nóe: „Intră [în arcă], tu şi toată casa ta, pentru că am văzut că, din generaţia aceasta, tu eşti drept înaintea mea. (Cartea Genezei 7, 1)

 • Abrahám s-a apropiat şi i-a zis: „Oare îl vei nimici pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? (Cartea Genezei 18, 23)

 • Departe de tine să faci un lucru ca acesta: să-l faci pe cel drept să moară împreună cu cel nelegiuit şi să fie cu cel drept cum este cu cel nelegiuit! Departe de tine! Oare judecătorul întregului pământ nu va face judecată?”. (Cartea Genezei 18, 25)

 • Abimélec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne, vei ucide oare chiar şi un neam drept? (Cartea Genezei 20, 4)

 • Iată, noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului; şi, iată, snopul meu s-a ridicat şi a stat drept; şi, iată, snopii voştri l-au înconjurat şi s-au prosternat înaintea snopului meu!”. (Cartea Genezei 37, 7)

 • „Omul care este domnul ţării ne-a vorbit aspru şi ne-a luat drept spioni ai ţării. (Cartea Genezei 42, 30)

 • Faraón a trimis şi i-a chemat pe Moise şi pe Áaron şi le-a zis: ,,De data aceasta, am păcătuit. Domnul este drept, iar eu şi poporul meu suntem nelegiuiți. (Cartea Exodului 9, 27)

 • El a zis: „Dacă într-adevăr vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei face ceea ce este drept înaintea lui, dacă îţi vei pleca urechea la poruncile lui şi vei ţine toate hotărârile lui, nu voi pune asupra ta niciuna din bolile pe care le-am pus asupra Egiptului; căci eu sunt Domnul care te vindecă”. (Cartea Exodului 15, 26)

 • Dacă un om îşi va vinde fiica drept sclavă, ea nu va ieşi cum ies sclavii. (Cartea Exodului 21, 7)

 • Fereşte-te de învinuirea nedreaptă! Să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept, căci nu îndreptăţesc răutatea. (Cartea Exodului 23, 7)

 • Să faci nişte perdele din păr de capră ca să slujească drept acoperiş peste cort; să faci unsprezece perdele! (Cartea Exodului 26, 7)


“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina