pronađen 1361 Rezultati za: aceasta

 • timp de patruzeci de ani. De aceea m-am dezgustat de generaţia aceasta şi am spus: ei rătăcesc mereu cu inima, nu au cunoscut căile mele; (Scrisoarea către Evrei 3, 10)

 • Nimeni nu-şi ia singur această cinste, ci numai cel chemat de Dumnezeu, la fel ca Áaron. (Scrisoarea către Evrei 5, 4)

 • În această privinţă, am avea multe de spus şi greu de exprimat, întrucât aţi devenit nepăsători la cele auzite. (Scrisoarea către Evrei 5, 11)

 • Vom face şi aceasta dacă permite Dumnezeu. (Scrisoarea către Evrei 6, 3)

 • Pe aceasta o avem ca o ancoră a sufletului, sigură şi puternică, ce pătrunde dincolo de catapeteasmă, (Scrisoarea către Evrei 6, 19)

 • Aşadar, dacă desăvârşirea ar fi fost obţinută prin preoţia levitică – fiindcă poporul sub aceasta a primit Legea – ce nevoie ar fi fost să se fi ridicat un alt preot după rânduiala lui Melchísedec, fără să se fi numit după rânduiala lui Áaron? (Scrisoarea către Evrei 7, 11)

 • Cu atât mai mult cu cât aceasta nu s-a făcut fără jurământ; pentru că ei au devenit preoţi fără jurământ, (Scrisoarea către Evrei 7, 20)

 • Pentru aceasta, Isus a devenit garantul unei alianţe mai bune. (Scrisoarea către Evrei 7, 22)

 • el nu are nevoie, ca marii preoţi, să aducă jertfă în fiecare zi, mai întâi pentru păcatele proprii şi apoi pentru cele ale poporului: aceasta a făcut-o o dată pentru totdeauna, oferindu-se pe sine însuşi. (Scrisoarea către Evrei 7, 27)

 • Acum însă el a primit o slujire cu atât mai deosebită, cu cât mai înaltă este alianţa al cărei mijlocitor este el, deoarece aceasta este întemeiată pe promisiuni mai bune. (Scrisoarea către Evrei 8, 6)

 • Aceasta este alianţa pe care o voi încheia cu casa lui Israél după zilele acelea, spune Domnul: voi pune legile mele în mintea lor şi le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. (Scrisoarea către Evrei 8, 10)

 • Aceasta este o parabolă pentru timpul de faţă, după care darurile şi jertfele care se aduc nu pot desăvârşi conştiinţa celui care aduce cult. (Scrisoarea către Evrei 9, 9)


“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina