11. Także i ty upojona będziesz i zamroczona; również ty będziesz szukała ochrony przed wrogiem.

“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina