4. Tak więc straciła Tora moc swoją, sprawiedliwego sądu już nie ma; bezbożny bowiem gnębi uczciwego, dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina