8. ἐξουδενωθήσονται ὡς ὕδωρ διαπορευόμενον ἐντενεῖ τὸ τόξον αὐτοῦ ἕως οὗ ἀσθενήσουσιν

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina