10. ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα καὶ λόγον ὅσιον ἐβδελύξαντο

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina