Trouvé 77 Résultats pour: házából

 • Az Úr így szólt Ábrámhoz: "Vonulj ki földedrõl, rokonságod körébõl és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. (Teremtés könyve 12, 1)

 • Az Úr, az ég Istene és a föld Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonaim földjérõl, aki beszélt hozzám és megesküdött nekem: Ezt a földet utódaidnak adom, õ majd elõtted küldi angyalát, hogy feleséget hozhass onnan a fiamnak. (Teremtés könyve 24, 7)

 • azt mondta: Az Úr, akinek színe elõtt jártam, elküldi veled angyalát és sikeressé teszi utadat. Rokonságomból és atyám házából fogsz feleséget hozni fiamnak. (Teremtés könyve 24, 40)

 • Hámort és fiát, Szichemet is megölték karddal. Dinát kihozták Szichem házából és elvonultak. (Teremtés könyve 34, 26)

 • Íme, mi visszahoztuk neked Kánaán földjérõl, amit zsákunkban felül találtunk. Hogyan loptunk volna ezüstöt vagy aranyat urad házából? (Teremtés könyve 44, 8)

 • Józsefnek két fia volt, akik Egyiptomban születtek. A Jákob házából való lelkek száma, akik Egyiptomba mentek, hetvenet tett ki. (Teremtés könyve 46, 27)

 • Mózes így beszélt a néphez: "Emlékezzetek meg errõl a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból, a szolgaság házából. Az Úr erõs kézzel hozott ki onnan benneteket. Ezért nem ehettek semmiféle kovászosat. (Kivonulás könyve 13, 3)

 • Ha fiad a jövõben megkérdezi, hogy ez miért van, ezt feleld neki: az Úr erõs kézzel hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 13, 14)

 • "Én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjérõl, a szolgaság házából. (Kivonulás könyve 20, 2)

 • Ha valaki pénzt vagy tárgyakat rábíz másra megõrzés végett, s azt ellopják az illetõ házából, akkor a tolvajnak, ha elfogják, kétszeres kártérítést kell fizetnie. (Kivonulás könyve 22, 6)

 • Ha Izrael házából bármelyik ember, vagy bármelyik köztetek élõ idegen vért eszik, mindegy hogy milyen vért, ellene fordulok annak, aki vért evett és kiirtom a népbõl. (Leviták könyve 17, 10)

 • Egy izraelita asszonynak a fia, aki egyiptomi apától született, kijött házából és Izrael fiai közé keveredett, s a táborban összeszólalkozott egy izraelita férfival. (Leviták könyve 24, 10)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina