Trouvé 1560 Résultats pour: akik

 • De ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. (Kivonulás könyve 20, 6)

 • Megvesztegetõ ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van. (Kivonulás könyve 23, 8)

 • De ha hallgatsz a szavára és megteszel mindent, amit parancsol, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatni fogom azokat, akik téged szorongatnak. (Kivonulás könyve 23, 22)

 • Ezért a kézmûvesek, akik a szentély munkálatait végezték, egymás után Mózeshez mentek, (Kivonulás könyve 36, 4)

 • Elkészítette a bronzmedencét is és a hozzátartozó állványt bronzból, azoknak az asszonyoknak a tükreibõl, akik a sátor bejáratánál teljesítettek szolgálatot. (Kivonulás könyve 38, 8)

 • Ekkor Mózes így szólt Áronhoz: "Itt beteljesedett, amit az Úr mondott: azokon mutatom meg szentségemet, akik a közelemben vannak, s az egész nép elõtt kinyilvánítom dicsõségemet." Áron némán hallgatta. (Leviták könyve 10, 3)

 • Az Úr így szólt Mózeshez Áron két fiának halála után, akik szabálytalan áldozatot mutattak be az Úrnak. (Leviták könyve 16, 1)

 • akkor magam fordulok az illetõ ellen és nemzetsége ellen. Kiirtom õket a népbõl, és azokat is mind, akik egyetértettek velük abban, hogy Molochnak hódoljanak. (Leviták könyve 20, 5)

 • De a föld szombatja is tápláljon téged, szolgádat, szolgálódat, béresedet, vendégedet és mindazokat, akik nálad tartózkodnak. (Leviták könyve 25, 6)

 • Azonkívül szerezhettek azoknak az idegeneknek a gyermekei közül is, akik köztetek élnek, továbbá rokonaiktól, akik körötökben élnek, és akik megtelepedtek földeteken. Õk lehetnek a tulajdonotok, (Leviták könyve 25, 45)

 • Ellenetek fordulok, és elhullotok ellenségeitek elõtt. Olyanok uralkodnak majd fölöttetek, akik gyûlölnek titeket, s akkor is menekülni fogtok, ha senki sem üldöz benneteket. (Leviták könyve 26, 17)

 • Azoknak a szívét pedig, akik megmaradnak, eltöltöm félelemmel, amikor ellenségeik földjén lesznek, megrémülnek a száraz levél zörrenésére, s futni fognak, mint ahogy a kard elõl menekül az ember, s elhullanak, bár senki sem kergeti õket. (Leviták könyve 26, 36)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina