Trouvé 93 Résultats pour: Ugyanígy

 • a hetedik évben azonban hagyd ugaron és ne nyúlj a terméshez, hogy néped szegényei éljenek belõle. Amit ezek otthagynak, legyen a föld vadjaié. Ugyanígy tégy szõlõddel és olajfáiddal. (Kivonulás könyve 23, 11)

 • Azután az egész összeillesztett lap legszélsõ darabjának a szegélyére kék bíborból hurkokat erõsített, ugyanígy a másik összeillesztett lap szegélyére is. (Kivonulás könyve 36, 11)

 • Mind a három karon mandulavirág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból állt: ugyanígy mind a hat karon, amelyek a tartóból kiágaztak. (Kivonulás könyve 37, 19)

 • Ugyanígy az is, aki a nyílt mezõn egy kard élén elhullt vagy más módon meghalt emberrel, emberi csontokkal vagy sírral érintkezésbe kerül, hét napig tisztátalan. (Számok könyve 19, 16)

 • Ugyanígy az elsõ termés napján, amikor is ételáldozatot mutattok be az új kenyérbõl az Úrnak, azaz a hetek ünnepén is gyûljetek egybe a szentélynél; semmiféle szolgai munkát ne végezzetek. (Számok könyve 28, 26)

 • Tüstént öljétek meg az összes fiúgyermeket, s ugyanígy öljétek meg az összes olyan asszonyt is, aki már volt együtt férfival. (Számok könyve 31, 17)

 • Ugyanígy Nobach is odavonult, meghódította Kenatot a hozzátartozó helységekkel egyetemben, és elnevezte a saját nevérõl Nobachnak. (Számok könyve 32, 42)

 • A városon kívül a keleti oldalon 2000 könyöknyit mérjetek, ugyanígy a déli oldalon is 2000 könyöknyit, a nyugati oldalon is 2000 könyöknyit és az északi oldalon is 2000 könyöknyit, úgy, hogy maga a város közepén maradjon. Ez legyen az õ legelõjük a városok körül. (Számok könyve 35, 5)

 • Élelmet pénzért vegyetek tõlük, hogy legyen mit ennetek. Ugyanígy a vizet is pénzért vegyétek, hogy legyen mit innotok. (Második Törvénykönyv 2, 6)

 • Aztán Józsuénak meghagytam a következõket: "Szemeddel láttad, mit tett az Úr, a ti Istenetek ezzel a két királlyal. Ugyanígy fog bánni az Úr minden király országával odaát is, ahova majd vonulsz. (Második Törvénykönyv 3, 21)

 • Emlékezz a nagy csapásokra, amelyeket saját szemeddel láttál, a jelekre és csodákra, az erõs kézre és a kinyújtott karra, amellyel az Úr, a te Istened kivezetett. Ugyanígy fog bánni az Úr, a te Istened minden néppel, amelyiktõl félsz! (Második Törvénykönyv 7, 19)

 • a fegyverforgató férfiak mind kerüljék meg egyszer a várost, [s ugyanígy tégy te is hat napon át. (Józsue könyve 6, 3)


“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina