Trouvé 51 Résultats pour: zdesna

 • A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. (Knjiga Izlaska 14, 29)

 • A Mihej reèe: "Zato èuj rijeè Jahvinu: vidio sam Jahvu gdje sjedi na svome prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva. (Prva knjiga o kraljevima 22, 19)

 • Tada sveæenik Jojada uze kovèeg, proreza rupu na zaklopcu i stavi ga uza žrtvenik, zdesna od ulaza u Dom Jahvin. Sveæenici, èuvari praga, stavljali su u nj sav novac sabran u Domu Jahvinu. (Druga knjiga o kraljevima 12, 10)

 • Postavi stupove pred Hekal, jedan zdesna, drugi slijeva, te nazva Jakin onaj zdesna, a Boaz onaj slijeva. (Druga knjiga Ljetopisa 3, 17)

 • Napravi deset umivaonika i postavi ih pet zdesna, pet slijeva da se u njima pere; u njima su prali što je trebalo za paljenice; more je bilo namijenjeno sveæenicima da se umivaju u njemu. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 6)

 • Onda napravi deset stolova i postavi ih u Hekalu, pet zdesna, a pet slijeva. Napravi stotinu zlatnih kotliæa. (Druga knjiga Ljetopisa 4, 8)

 • A Mihej reèe: "Zato èujte rijeè Jahvinu. Vidio sam Jahvu gdje sjedi na prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva. (Druga knjiga Ljetopisa 18, 18)

 • Jahve mi je svagda pred oèima; jer mi je zdesna, neæu posrnuti. (Psalmi 16, 8)

 • Pokazat æeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vjeèno. (Psalmi 16, 11)

 • Kraljevske ti kæeri idu u susret, zdesna ti je kraljica u zlatu ofirskom. (Psalmi 45, 10)

 • "Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna! (Psalmi 109, 6)

 • Psalam. Davidov. Rijeè Jahvina Gospodinu mojemu: "Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama! (Psalmi 110, 1)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina