Trouvé 5249 Résultats pour: sve

 • U tom je postojanost svetih - onih što èuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu. (Otkrivenje 14, 12)

 • Pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega, i pjesmu Jaganjèevu: "Velika su i èudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru! Pravedni su i istiniti putovi tvoji, Kralju naroda! (Otkrivenje 15, 3)

 • Tko da te se ne boji, Gospodine, tko da ne slavi ime tvoje! Ti si jedini svet! I zato svi æe narodi doæi i klanjati se pred tobom jer se oèitovahu pravedna djela tvoja!" (Otkrivenje 15, 4)

 • Drugi izli svoju èašu na more. I ono posta krv kao krv mrtvaèeva te izginu sve živo u moru. (Otkrivenje 16, 3)

 • I zaèujem anðela voda gdje govori: "Pravedan si, Ti koji jesi i koji bijaše, Sveti, što si tako dosudio! (Otkrivenje 16, 5)

 • Oni su prolili krv svetih i proroka i stoga ih krvlju napajaš! Zavrijedili su!" (Otkrivenje 16, 6)

 • I zaèujem žrtvenik kako govori: "Da, Gospode, Bože, Svevladaru! Istiniti su i pravedni sudovi tvoji!" (Otkrivenje 16, 7)

 • To su dusi zloduha što èine znamenja, a poðoše sabrati kraljeve svega svijeta na rat za Dan veliki Boga Svevladara. (Otkrivenje 16, 14)

 • I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, èudom se silnim zaèudih. (Otkrivenje 17, 6)

 • Veseli se nad njom, nebo, i svi sveti i apostoli i proroci jer Bog osudivši nju, vama pravo dosudi! (Otkrivenje 18, 20)

 • Svjetlost svjetiljke u tebi više neæe sjati! Glas zaruènika i zaruènice u tebi se više neæe èuti! Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje i èaranja tvoja zavedoše sve narode; (Otkrivenje 18, 23)

 • i u tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlji." (Otkrivenje 18, 24)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina