Trouvé 5249 Résultats pour: sve

 • I znamo li da nas uslišava u svemu što ištemo, znamo da veæ imamo što smo od njega iskali. (Prva Ivanova poslanica 5, 15)

 • Ljubljeni! Želim ti u svemu dobro i da budeš zdrav, kao što je dobro tvojoj duši. (Treæa Ivanova poslanica 1, 2)

 • Ljubljeni, pravi si vjernik u svemu što èiniš za braæu, i to za došljake. (Treæa Ivanova poslanica 1, 5)

 • Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajednièkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. (Poslanica Jude apostola 1, 3)

 • Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. (Poslanica Jude apostola 1, 5)

 • Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Velièanstvo, pogrðuju Slave. (Poslanica Jude apostola 1, 8)

 • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

 • A vi, ljubljeni, naziðujte se na presvetoj vjeri svojoj moleæi se u Duhu Svetom, (Poslanica Jude apostola 1, 20)

 • jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, velièanstvo, vlast i moæ i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen. (Poslanica Jude apostola 1, 25)

 • koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje. (Otkrivenje 1, 2)

 • te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen! (Otkrivenje 1, 6)

 • Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar. (Otkrivenje 1, 8)


“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina