Trouvé 5249 Résultats pour: sve

 • po predznanju Boga Oca, posveæenjem Duha izabranima da budu poslušni te poškropljeni krvlju Isusa Krista. Punina vam milosti i mira! (Prva Petrova poslanica 1, 2)

 • bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anðeli žude nadviti. (Prva Petrova poslanica 1, 12)

 • Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. (Prva Petrova poslanica 1, 15)

 • Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet. (Prva Petrova poslanica 1, 16)

 • pa se kao živo kamenje ugraðujte u duhovni Dom za sveto sveæenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. (Prva Petrova poslanica 2, 5)

 • A vi ste rod izabrani, kraljevsko sveæenstvo, sveti puk, narod steèeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu; (Prva Petrova poslanica 2, 9)

 • sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja èastite! (Prva Petrova poslanica 2, 17)

 • Tako su se doista i nekoæ svete žene, zaufane u Boga, resile: pokoravale su se muževima. (Prva Petrova poslanica 3, 5)

 • Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, (Prva Petrova poslanica 3, 15)

 • Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! (Prva Petrova poslanica 4, 7)

 • Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! (Prva Petrova poslanica 4, 8)

 • Govori li tko? Neka govori kao rijeèi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vijekova! Amen. (Prva Petrova poslanica 4, 11)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina