Trouvé 19 Résultats pour: mladice

 • Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe. (Knjiga Postanka 40, 10)
 • Josip mu reèe: "Ovo ti je znaèenje: tri mladice tri su dana. (Knjiga Postanka 40, 12)

 • Zeleni se i sav na suncu buja, vrt su mu cio mladice prerasle. (Knjiga o Jobu 8, 16)

 • TÓa ni drvu nije nada sva propala, posjeèeno, ono opet prozeleni i mladice nove iz njega izbiju. (Knjiga o Jobu 14, 7)

 • On se tami više izmaknuti neæe, opržit æe oganj njegove mladice, u dahu plamenih usta nestat æe ga. (Knjiga o Jobu 15, 30)

 • Prije vremena æe svenut' mu mladice, grane mu se nikad neæe zazelenjet'. (Knjiga o Jobu 15, 32)

 • Mladice svoje ispruži do mora i svoje ogranke do Rijeke. (Psalmi 80, 12)
 • Žena æe ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuæe; sinovi tvoji k'o mladice masline oko stola tvojega. (Psalmi 128, 3)

 • Mladice su tvoje vrt mogranja pun biranih plodova: (Pjesma nad pjesmama 4, 13)

 • Glava je njegova kao zlato, zlato èisto, uvojci kao palmove mladice, crne poput gavrana. (Pjesma nad pjesmama 5, 11)

 • Siðoh kroz nasade oraha da vidim mladice u dolinama, da pogledam pupaju li vinogradi, cvatu li mogranji. (Pjesma nad pjesmama 6, 11)

 • Izdanak bezbožnièki ne tjera mladice, jer neèisto korijenje nalazi samo tvrdo stijenje. (Knjiga Sirahova 40, 15)
“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina