Trouvé 691 Résultats pour: ljudi

 • Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke. (Knjiga Brojeva 31, 28)

 • A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke - od svih životinja - pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu." (Knjiga Brojeva 31, 30)

 • 'Ljudi što su izišli iz Egipta, kojima je dvadeset ili više godina, jer me nisu vjerno slijedili, nikad neæe vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obeæao Abrahamu, Izaku i Jakovu!' (Knjiga Brojeva 32, 11)

 • "Ovo su imena ljudi koji æe vam zemlju podijeliti: sveæenik Eleazar i Nunov sin Jošua; (Knjiga Brojeva 34, 17)

 • Ovo su imena tih ljudi: Kaleb, sin Jefuneov; od plemena Judina; (Knjiga Brojeva 34, 19)

 • Svidje mi se što rekoste. Zato uzeh dvanaest ljudi izmeðu vas, po jednoga iz svakog plemena. (Ponovljeni zakon 1, 23)

 • 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog naraštaja, neæe vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da æu je dati vašim ocima. (Ponovljeni zakon 1, 35)

 • Vrijeme što smo išli od Kadeš Barnee pa dok smo prešli preko potoka Zereda iznosilo je trideset i osam godina - sve dok nije izumro iz tabora sav onaj naraštaj ljudi sposobnih za borbu, kako im se Jahve i zakleo. (Ponovljeni zakon 2, 14)

 • Kad navališ na kakav grad pa ga moradneš dugo opsjedati da ga osvojiš, nemoj uništavati njegovih stabala zasijecajuæi u njih sjekirom. Možeš im jesti plod, a nemoj ih sjeæi. Jer poljska stabla nisu ljudi da bi ispred tebe mogla bježati u utvrdu. (Ponovljeni zakon 20, 19)

 • Potom neka ga svi ljudi, njegovi sugraðani, kamenjem zasiplju dok ne pogine. Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine: sav æe Izrael to èuti i bojat æe se. (Ponovljeni zakon 21, 21)

 • neka djevojku izvedu na kuæna vrata njezina oca pa neka je ljudi njezina grada kamenjem zasiplju dok ne umre, jer je poèinila besramnost u Izraelu odajuæi se bludu u oèevu domu. Tako æeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. (Ponovljeni zakon 22, 21)

 • Rekoh: U prah æu ih smrviti, zbrisati im spomen izmed ljudi. (Ponovljeni zakon 32, 26)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina