Trouvé 925 Résultats pour: koje

 • Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedoèio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doæi: (Prva Petrova poslanica 1, 11)

 • ali Rijeè Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak rijeè jest evanðelje koje vam je naviješteno. (Prva Petrova poslanica 1, 25)

 • Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše; (Prva Petrova poslanica 2, 11)

 • Šimun Petar, sluga i apostol Isusa Krista, onima koje pravednošæu Boga našega i Spasitelja Isusa Krista zapade ista dragocjena vjera kao i nas. (Druga Petrova poslanica 1, 1)

 • A ovo je obeæanje koje nam on obeæa: život vjeèni. (Prva Ivanova poslanica 2, 25)

 • A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko pouèava. Nego njegovo vas Pomazanje uèi o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono nauèilo, ostanite u Njemu. (Prva Ivanova poslanica 2, 27)

 • I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. (Prva Ivanova poslanica 5, 14)

 • suditi svima i pokarati sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožno sagriješiše i za sve drzovite rijeèi koje grešni bezbožnici izrekoše protiv njega." (Poslanica Jude apostola 1, 15)

 • Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava." (Otkrivenje 1, 20)

 • "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem." (Otkrivenje 2, 7)

 • "Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku æu dati mane sakrivene i bijel æu mu kamen dati, a na kamenu napisano ime novo koje nitko ne zna doli onaj koji ga prima." (Otkrivenje 2, 17)

 • Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se! (Otkrivenje 3, 19)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre todo o bem que ela ainda pode fazer”. São Padre Pio de Pietrelcina