Trouvé 6 Résultats pour: Uðite

  • Kad je Jehu završio prinos paljenice, naredi tjelesnoj straži i dvoranima: "Uðite, pobijte ih! Nitko neka ne iziðe!" Tjelesna straža i dvorani uðoše, pobiše ih oštricom maèa i prodriješe sve do svetišta Baalova hrama. (Druga knjiga o kraljevima 10, 25)

  • Dajte Jahvi slavu imena njegova! Prinosite žrtvu i uðite u dvorove njegove, (Psalmi 96, 8)

  • Uðite s hvalama na vrata njegova, u dvore njegove s pjesmama; hvalite ga, ime mu slavite! (Psalmi 100, 4)

  • Uðite u rupe meðu peæinama i u spilje zemaljske pred užasom Jahvinim, pred sjajem velièanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju. (Izaija 2, 19)

  • "Uðite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. (Evanðelje po Mateju 7, 13)

  • Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: "Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uðite u moj dom i ostanite u njemu." I prisili nas. (Djela apostolska 16, 15)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina