Trouvé 3011 Résultats pour: Oni

 • Zlato je te zemlje dobro, a ima ondje i bdelija i oniksa. (Knjiga Postanka 2, 12)
 • Ada rodi Jabala, koji je postao praocem onih što pod šatorima žive sa stokom. (Knjiga Postanka 4, 20)

 • Sila rodi Tubal-Kajina, praoca onih koji kuju bakar i željezo. Tubal-Kajinovoj sestri bijaše ime Naama. (Knjiga Postanka 4, 22)

 • U ona su vremena - a i kasnije - na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi opæili s ljudskim kæerima pa im one raðale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Knjiga Postanka 6, 4)

 • oni, pa sve vrste životinja: stoka, gmizavci što po tlu gmižu, ptice i svakovrsna krilata stvorenja, (Knjiga Postanka 7, 14)

 • Istrijebi se svako biæe s površja zemaljskog: èovjek, životinje, gmizavci i ptice nebeske, sve se izbrisa sa zemlje. Samo Noa ostade i oni što bijahu s njim u korablji. (Knjiga Postanka 7, 23)

 • Faraon ga onda preda momcima, a oni ga otprave s njegovom ženom i sa svime što bijaše njegovo. (Knjiga Postanka 12, 20)
 • povedoše oni rat protiv Bere, kralja Sodome, Birše, kralja Gomore, Šinaba, kralja Adme, Šemebera, kralja Sebojima, i protiv kralja u Beli, to jest Soaru. (Knjiga Postanka 14, 2)

 • Zatim istupi kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Sebojima i kralj Bele, odnosno Soara, te zapodjenu borbu protiv onih u dolini Sidimu: (Knjiga Postanka 14, 8)

 • Podijeli svoje momke u dvije èete, napadne noæu te one potuèe. Progonio ih je do Hobe, sjeverno od Damaska. (Knjiga Postanka 14, 15)

 • Ne, meni ništa, osim što su moji momci upotrijebili; i dio za momèad što je sa mnom išla: Aner, Eškol i Mamre, oni neka uzmu svoj dio." (Knjiga Postanka 14, 24)

 • Oni æe se ovamo vratiti za èetvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršila." (Knjiga Postanka 15, 16)
Jesus lhe quer bem, da maneira que só Ele sabe amar.” São Padre Pio de Pietrelcina