Trouvé 360 Résultats pour: æete

 • Sjetih se tada rijeèi Gospodnje: 'Ivan je, govoraše on, krstio vodom, a vi æete biti kršteni Duhom Svetim.' (Djela apostolska 11, 16)

 • uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro æete uèiniti. Živjeli!" (Djela apostolska 15, 29)

 • Idi k tomu narodu i reci mu: Slušat æete, slušati - i neæete razumjeti; gledat æete, gledati - i neæete vidjeti! (Djela apostolska 28, 26)

 • Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmræujete tjelesna djela, živjet æete. (Poslanica Rimljanima 8, 13)

 • kad poðem u Španjolsku. Nadam se doista da æu vas na proputovanju posjetiti i da æete me onamo otpraviti pošto mi se najprije bar donekle ispuni želja biti s vama. (Poslanica Rimljanima 15, 24)

 • Ili zar ne znate da æe sveti suditi svijet? Pa ako æete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? (Prva poslanica Korinæanima 6, 2)

 • Tako i vi, ako jezikom ne budete jasno zborili, kako æe se razabrati što se govori? Govorit æete u vjetar. (Prva poslanica Korinæanima 14, 9)

 • A i vi æete nam pomagati molitvom da bi mnogi za nas zahvaljivali Bogu na milosti koja nam je darovana posredovanjem mnogih. (Druga poslanica Korinæanima 1, 11)

 • Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što èitate i razumijete; a nadam se da æete i do kraja razumjeti, (Druga poslanica Korinæanima 1, 13)

 • I bit æu vam otac i vi æete mi biti sinovi i kæeri, veli Gospodin Svemoguæi. (Druga poslanica Korinæanima 6, 18)

 • Tako æete se u svemu obogatiti za svakovrsnu darežljivost koja se, našim posredovanjem, izvija u zahvalnicu Bogu. (Druga poslanica Korinæanima 9, 11)

 • Bojim se doista da vas kada doðem, možda neæu naæi kakve bih htio i da æete vi mene naæi kakva ne biste htjeli: da ne bi možda bilo svaða, zavisti, žestina, spletkarenja, klevetanja, došaptavanja, nadimanja, buna; (Druga poslanica Korinæanima 12, 20)


“Seria mais fácil a Terra existir sem o sol do que sem a santa Missa!” São Padre Pio de Pietrelcina