Trouvé 246 Résultats pour: trzy

 • Rzekli: Bóg Hebrajczyków nam się ukazał. Pozwól przeto nam iść trzy dni drogą na pustynię i złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, by nas nie nawiedził zarazą lub mieczem. (Księga Wyjścia 5, 3)

 • Synowie Kehata: Amram i Jishar, Chebron i Uzzjel. Lat życia Kehata było sto trzydzieści trzy. (Księga Wyjścia 6, 18)

 • Mojżesz liczył wtedy osiemdziesiąt lat, a Aaron osiemdziesiąt trzy, gdy przemawiali do faraona. (Księga Wyjścia 7, 7)

 • Pójdziemy na pustynię, na trzy dni, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu, jak nam to przykazał. (Księga Wyjścia 8, 23)

 • Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez trzy dni. (Księga Wyjścia 10, 22)

 • Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez trzy dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. (Księga Wyjścia 10, 23)

 • Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. (Księga Wyjścia 15, 22)

 • Później powiedział ludowi: Bądźcie gotowi za trzy dni i nie zbliżajcie się do kobiet. (Księga Wyjścia 19, 15)

 • Trzy uroczyste święta będziesz dla Mnie obchodził w każdym roku. (Księga Wyjścia 23, 14)

 • Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem swoim. (Księga Wyjścia 23, 17)

 • Sześć ramion będzie wychodzić z jego boków; trzy ramiona świecznika z jednego jego boku i trzy ramiona świecznika z drugiego jego boku. (Księga Wyjścia 25, 32)

 • Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami i kwiatami będą na jednym ramieniu, i trzy kielichy z pąkami i kwiatami kształtu kwiatów migdałowych - na drugim ramieniu. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. (Księga Wyjścia 25, 33)


“O amor tudo esquece, tudo perdoa, sem reservas.” São Padre Pio de Pietrelcina