Trouvé 9 Résultats pour: pozdrawia

  • Pozdrawia was współpracownik mój Tymoteusz oraz Lucjusz, Jazon i Sozypater, moi rodacy. (List do Rzymian 16, 21)

  • Pozdrawia was Gajus, który jest gospodarzem moim i całego Kościoła. (List do Rzymian 16, 23)

  • Pozdrawia was Erast, skarbnik miasta, i Kwartus, brat. (List do Rzymian 16, 24)

  • Pozdrawia was Arystarch, mój współwięzień, i Marek, kuzyn Barnaby, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie - (List do Kolosan 4, 10)

  • Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. (List do Kolosan 4, 12)

  • Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz, i Demas. (List do Kolosan 4, 14)

  • Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie, (List do Filemona 1, 23)

  • Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn. (1 List Piotra 5, 13)

  • albowiem kto go pozdrawia, staje się współuczestnikiem jego złych czynów. (2 List Jana 1, 11)


“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina