Trouvé 35 Résultats pour: nazwał

 • I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień pierwszy. (Księga Rodzaju 1, 5)

 • Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek - dzień drugi. (Księga Rodzaju 1, 8)

 • Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre, (Księga Rodzaju 1, 10)

 • Kain zbliżył się do swej żony, a ona poczęła i urodziła Henocha. Gdy Kain zbudował miasto, nazwał je imieniem swego syna: Henoch. (Księga Rodzaju 4, 17)

 • Hagar urodziła Abramowi syna. I Abram nazwał zrodzonego mu przez Hagar syna imieniem Izmael. (Księga Rodzaju 16, 15)

 • pasterze z Geraru wszczęli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili: To dla nas ta woda! - Studnię tę nazwał on Esek, bo swarzyli się z nim o nią. (Księga Rodzaju 26, 20)

 • nazwał on tę studnię Szibea. - Stąd miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę Beer-Szeba. (Księga Rodzaju 26, 33)

 • Laban nazwał to wzniesienie: Jegar Sahaduta, Jakub zaś: Galed. (Księga Rodzaju 31, 47)

 • Laban przy tym dodał: Niechaj ten pagórek będzie odtąd świadectwem [zgody] między mną a tobą. Dlatego nazwał go Galed (Księga Rodzaju 31, 48)

 • ujrzawszy ich, rzekł: Jest to obóz Boży. Nazwał więc to miejsce Machanaim. (Księga Rodzaju 32, 3)

 • Tam też ustawił ołtarz i nazwał go imieniem Boga, Boga Izraela. (Księga Rodzaju 33, 20)

 • zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El-Betel. - Tu bowiem ukazał mu się Bóg, kiedy uciekał przed swym bratem. - (Księga Rodzaju 35, 7)


“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina