Trouvé 694 Résultats pour: mówi

 • Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący. (Apokalipsa Św. Jana 1, 8)

 • Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników: (Apokalipsa Św. Jana 2, 1)

 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. (Apokalipsa Św. Jana 2, 7)

 • Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył: (Apokalipsa Św. Jana 2, 8)

 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody. (Apokalipsa Św. Jana 2, 11)

 • Aniołowi Kościoła w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry. (Apokalipsa Św. Jana 2, 12)

 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje. (Apokalipsa Św. Jana 2, 17)

 • Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu. (Apokalipsa Św. Jana 2, 18)

 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. (Apokalipsa Św. Jana 2, 29)

 • Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. (Apokalipsa Św. Jana 3, 1)

 • Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. (Apokalipsa Św. Jana 3, 6)

 • Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. (Apokalipsa Św. Jana 3, 7)


“Para consolar uma alma na sua dor, mostre-lhe todo o bem que ela ainda pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina