Trouvé 60 Résultats pour: Wierze

 • i idź szybko do Medii, ponieważ ja wierzę słowom Boga, które wypowiedział Nahum o Niniwie, że wszystko spełni się i spotka Asyrię i Niniwę to, co przepowiedzieli prorocy Izraela, których Bóg wysłał, i nic nie umniejszy się ze wszystkich przepowiedni, wszystko wypełni się w swoim czasie. Ocalenie będzie raczej w Medii aniżeli w Asyrii i Babilonii. Jestem przekonany i mam nadzieję, że wszystko, co Bóg powiedział, spełni się, nastąpi i żadne słowo z tych przepowiedni nie zginie. A bracia nasi, którzy mieszkają w ziemi izraelskiej, wszyscy będą rozproszeni i uprowadzeni do niewoli z ich pięknej ziemi. Cały zaś kraj izraelski zamieni się w pustynię, i Samaria, i Jerozolima staną się pustynią. Dom zaś Boży aż do czasu zostanie spustoszony i spalony. (Księga Tobiasza 14, 4)

 • Wierzę, iż będę oglądał dobra Pańskie w ziemi żyjących. (Księga Psalmów 27, 13)

 • Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. (Ewangelia Mateusza 24, 10)

 • Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! (Ewangelia Marka 9, 24)

 • On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. (Ewangelia Jana 9, 38)

 • Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. (Ewangelia Jana 11, 27)

 • To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. (Ewangelia Jana 16, 1)

 • Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. (Dzieje Apostolskie 8, 37)

 • Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. (Dzieje Apostolskie 14, 22)

 • Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. (Dzieje Apostolskie 16, 5)

 • Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego /nauki/ o wierze w Jezusa Chrystusa. (Dzieje Apostolskie 24, 24)

 • Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. (List do Rzymian 1, 5)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina