Trouvé 50 Résultats pour: Grzeszników

 • Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. Nawróćcie się, grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie? (Księga Tobiasza 13, 8)

 • ziemię dał w ręce grzeszników, sędziom zakrywa oblicza. Jeśli nie On - to kto właściwie? (Księga Hioba 9, 24)

 • Chłoszcze ich jako grzeszników, na miejscu zewsząd widocznym: (Księga Hioba 34, 26)

 • by objęła krańce ziemi, usuwając z niej grzeszników? (Księga Hioba 38, 13)

 • Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kole szyderców, (Księga Psalmów 1, 1)

 • Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój Boże! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. (Księga Psalmów 3, 8)

 • On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. (Księga Psalmów 11, 6)

 • Nie dołączaj mej duszy do grzeszników i życia mego do ludzi pragnących krwi, (Księga Psalmów 26, 9)

 • Zazdrościłem bowiem niegodziwym widząc pomyślność grzeszników. (Księga Psalmów 73, 3)

 • Zaiste jeden dzień w przybytkach Twoich lepszy jest niż innych tysiące; wolę stać w progu domu mojego Boga, niż mieszkać w namiotach grzeszników. (Księga Psalmów 84, 11)

 • Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników. (Księga Psalmów 97, 10)

 • Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, aby wygubić w mieście Pańskim wszystkich złoczyńców. (Księga Psalmów 101, 8)


“Sejam como pequenas abelhas espirituais, que levam para sua colméia apenas mel e cera. Que, por meio de sua conversa, sua casa seja repleta de docilidade, paz, concórdia, humildade e piedade!” São Padre Pio de Pietrelcina