Trouvé 179 Résultats pour: żonę

 • Juda wziął dla swego pieroworodnego syna, Era, żonę imieniem Tamar. (Księga Rodzaju 38, 6)

 • zdjęła z siebie szaty wdowie i otuliwszy się szczelnie zasłoną usiadła przy bramie miasta Enaim, które leżało przy drodze do Timny. Wiedziała bowiem, że choć Szela już dorósł, nie ona będzie mu dana za żonę. (Księga Rodzaju 38, 14)

 • i nadał Józefowi imię Safnat Paneach. Dał mu też za żonę Asenat, córkę kapłana z On, imieniem Poti Fera. I tak stał się Józef rządcą Egiptu. (Księga Rodzaju 41, 45)

 • Tam pochowano Abrahama i Sarę, jego żonę, tam pochowano Izaaka i jego żonę Rebekę; tam pochowałem Leę. (Księga Rodzaju 49, 31)

 • Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. (Księga Wyjścia 2, 1)

 • Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę. (Księga Wyjścia 2, 21)

 • Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. (Księga Wyjścia 4, 20)

 • Amram wziął za żonę ciotkę swoją, Jokebed, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Lat życia Amrama było sto trzydzieści siedem. (Księga Wyjścia 6, 20)

 • Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba, Abihu, Eleazara i Itamara. (Księga Wyjścia 6, 23)

 • Eleazar, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela, i ona urodziła mu Pinchasa. To są głowy rodów lewickich według ich rodzin. (Księga Wyjścia 6, 25)

 • Wówczas Jetro, teść Mojżesza, wziął żonę Mojżesza Seforę, którą ten odesłał, (Księga Wyjścia 18, 2)

 • Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. (Księga Wyjścia 21, 3)


“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina