Trouvé 120 Résultats pour: lucrările

 • Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci toate lucrările tale! (Cartea Exodului 20, 9)

 • Toţi cei care aduceau un dar ridicat de argint şi de bronz l-au oferit ca dar ridicat Domnului. Toţi cei la care s-a găsit lemn de salcâm pentru lucrările slujirii l-au adus. (Cartea Exodului 35, 24)

 • Beţaleél, Oholiáb şi toţi cei înţelepţi cu inima, în care a pus Domnul înţelepciune şi pricepere ca să ştie să facă lucrările slujirii pentru sanctuar, au făcut totul după cum poruncise Domnul. (Cartea Exodului 36, 1)

 • Materialele erau de ajuns pentru toate lucrările de făcut, ba mai şi rămâneau. (Cartea Exodului 36, 7)

 • Tot aurul întrebuinţat la lucru pentru toate lucrările sanctuarului – aur din daruri – era de douăzeci şi nouă de talánţi şi şapte sute şaptezeci şi cinci de sícli, după síclul sactuarului. (Cartea Exodului 38, 24)

 • Astfel au terminat toate lucrările sanctuarului cortului întâlnirii. Fiii lui Israél au făcut toate aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise: aşa au făcut. (Cartea Exodului 39, 32)

 • Moise a văzut toate lucrările; şi, iată, le făcuseră cum poruncise Domnul: aşa le-au făcut. Şi Moise i-a binecuvântat. (Cartea Exodului 39, 43)

 • Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate lucrările tale! (Cartea Deuteronómului 5, 13)

 • Căci ochii voştri au văzut toate lucrările mari pe care Domnul le-a făcut. (Cartea Deuteronómului 11, 7)

 • Să vină levítul, care nu are parte şi nici moştenire cu tine, străinul, orfanul şi văduva care sunt înăuntrul porţilor tale, să mănânce şi să se sature, ca să te binecuvânteze Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale! (Cartea Deuteronómului 14, 29)

 • Ci să-i dai fără să fie ceva rău în inima ta; căci pentru lucrul acesta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările tale şi în orice lucru peste care îţi vei întinde mâna. (Cartea Deuteronómului 15, 10)

 • De asemenea, toată generaţia aceea a fost adăugată la părinţii ei. S-a ridicat după ea o altă generaţie care nu l-a cunoscut pe Domnul şi nici lucrările pe care le făcuse pentru Israél. (Cartea Judecătorilor 2, 10)


“É sempre necessário ir para a frente, nunca para trás, na vida espiritual. O barco que pára em vez de ir adiante é empurrado para trás pelo vento.” São Padre Pio de Pietrelcina