Trouvé 216 Résultats pour: lăuda

 • Căci Domnul este mare şi vrednic de laudă. Mai de temut este el decât toţi zeii. (Cartea întâi a Cronicilor 16, 25)

 • Daţi Domnului gloria numelui său! Aduceţi ofrande [de laudă] şi veniţi înaintea lui! Prosternați-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi în podoabe sfinte! (Cartea întâi a Cronicilor 16, 29)

 • patru mii erau uşieri şi patru mii îl lăudau pe Domnul cu instrumente pe care le-au făcut pentru laudă. (Cartea întâi a Cronicilor 23, 5)

 • Căci ale tale sunt, Doamne, mărirea, puterea, gloria, splendoarea şi lauda. Pentru că tot ce este în cer şi pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este împărăţia şi tu eşti înălţat peste toate. (Cartea întâi a Cronicilor 29, 11)

 • Preoţii stăteau la slujirea lor; levíţii erau cu instrumentele cântării Domnului pe care le-a făcut regele Davíd ca să-l laude pe Domnul – căci în veac este îndurarea lui! Când Davíd îl lăuda cu mâinile sale, preoţii cu trâmbiţele erau în faţa lor, iar tot Israélul stătea în picioare. (Cartea a doua a Cronicilor 7, 6)

 • Ezechía a stabilit grupele preoţilor şi ale levíţilor după grupele lor, fiecare după slujirea sa: preoţi şi levíţi pentru arderile de tot şi pentru jertfele de împăcare, pentru slujire, pentru preamărire şi pentru laudă şi pentru porţile taberelor Domnului. (Cartea a doua a Cronicilor 31, 2)

 • A refăcut altarul Domnului, a adus pe el jertfe de împăcare şi de laudă şi i-a poruncit lui Iúda să-l slujească pe Domnul Dumnezeul lui Israél. (Cartea a doua a Cronicilor 33, 16)

 • Leviţii Iósue, Cadmiél, Baní, Haşabnía, Şerebía, Hodía, Şebanía şi Petahía au zis: „Ridicaţi-vă şi binecuvântaţi-l pe Domnul Dumnezeul vostru din veci şi până-n veci!”. Şi au binecuvântat numele său cel glorios, care este mai presus de orice binecuvântare şi laudă. (Cartea lui Nehemía 9, 5)

 • Matanía, fiul lui Micá, fiul lui Zabdí, fiul lui Asáf, era primul care începea lauda în rugăciune, iar Bacbuchía, al doilea dintre fraţii săi; apoi Abdá, fiul lui Şamúa, fiul lui Galál, fiul lui Iedutún. (Cartea lui Nehemía 11, 17)

 • Căci odinioară, în zilele lui Davíd şi ale lui Asáf, erau căpetenii peste cântăreţi şi erau cântări de laudă şi de preamărire pentru Dumnezeu. (Cartea lui Nehemía 12, 46)

 • Când au venit la ea, toţi împreună au lăudat-o şi i-au spus: „Tu eşti înălţarea Ierusalímului, tu eşti marea mândrie a lui Israél, tu eşti lauda cea mare a neamului nostru. (Cartea Iudítei 15, 9)

 • Iudíta a început această cântare de mulţumire în [mijlocul] întregului Israél şi tot poporul a acompaniat această cântare de laudă. (Cartea Iudítei 15, 14)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina